top of page

Eigendomsrecht van
deze website

Eigenaar van www.thuiszorg.plus is het Sociaal Centrum vzw,
Antwerpsestraat 145, 2500 Lier, ondernemingsnummer 0409.629.812.

Bladeren schaduw

Het doel en gebruik van deze website

De website www.thuiszorg.plus is bedoeld om informatie te verschaffen over de diensten van Sociaal Centrum vzw.  Sociaal Centrum vzw besteedt de nodige aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via sociaal.centrum@thuiszorg.plus

De cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

De intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Sociaal Centrum vzw op het nummer 03/491.86.67 of sociaal.centrum@thuiszorg.plus

bottom of page