top of page

Gezinszorg

Een verzorgende helpt je bij de dagdagelijkse taken, koken, boodschappen doen, afwassen, maaltijden toedienen, helpen bij verplaatsingen…

Bladeren schaduw
Sofie1.jpg
Gezinszorg.png
Bladeren schaduw

Mensen kunnen in situaties terechtkomen waardoor ze tijdelijk of voor langere tijd niet meer in staat zijn om voor zichzelf, hun gezinsleden en/of hun huishouden te zorgen. Gezinszorg draagt ertoe bij mensen zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te laten wonen.

 

Onze enthousiaste verzorgenden staan voor competentie en vertrouwen. Een kwalitatieve hulpverlening komt bij ons op de eerste plaats. Deze verzorgenden werken onder de verantwoordelijkheid van een maatschappelijk assistent. Deze bepaalt wie, waar en wanneer er iemand gaat helpen rekening houdend met de hulpbehoeften van de cliënten.

 

Wat kan hij/zij voor je doen?

1

HUISHOUDELIJKE TAKEN

 • Wassen en strijken (incl. kleine handwas en/of al dan niet samen met de cliënt naar de wasserette gaan)

 • Boodschappen: al dan niet samen met de cliënt

 • Koken en afwassen (handafwas of vaatmachine)

 • Bedden verschonen

 • Hulp bij administratie, bankzaken, gezinsbudget bv. invullen van formulieren, geld afhalen en dergelijke

 • Naai- en verstelwerk

 • Dagelijks onderhoud van de bewoonde ruimten in de woning en dit voor maximum de helft van de aanwezige tijd:

  • Opruimen, stof afnemen, stofzuigen

  • Onderhoud van keuken, badkamer en toilet

  • Onderhoud van vloeren

  • Schuren van vloeren, stoep en/of terras, en ramen zemen tot maximum één keer per maand en dit alleen indien de weeromstandigheden het toelaten

2

PERSOONLIJKE VERZORGING

 • Hulp bij het aan- en uitkleden

 • Dagelijkse en wekelijkse toiletzorg

 • Haarverzorging

 • Nagels knippen van handen en voeten (uitgezonderd bij diabetespatiënten)

 • Ondersteuning bieden bij het eten en drinken

 • Hulp bij verplaatsen bv. van zetel naar bed

 • Verwenzorg bv. voetbad geven

 • Specifieke zorg: bv. toezien op medicatie en dergelijke

3

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

 • Luisterend oor bieden

 • Informatie bezorgen over hulpmiddelen en diensten

 • Hulp bij zinvolle tijdsbesteding

 • Aandacht voor andere gezinsleden

 • Ondersteuning bij opvoeding van en zorg voor kinderen: bv. hulp bij het wassen, aankleden, eten, naar school brengen

bottom of page